titelbild2

organisazie

De intake

Soms is bij het eerste contact meteen duidelijk wat de behoefte van de leerling is en wat ik te bieden heb, dan kunnen we meteen een afspraak maken om aan de slag te gaan.

Maar soms is er behoefte aan een intakegesprek. Dat gesprek duurt tussen 30 minuten en een uur. Daarin stel ik een aantal vragen om een duidelijk beeld te krijgen van het studieprobleem. Ook vind ik het fijn om een zo compleet mogelijk beeld krijg van de leerling te krijgen. Daarnaast vertel ik over mijzelf, mijn achtergrond en wat mijn voorstel is voor vervolg. Sommige leerlingen komen alleen, anderen vinden het fijn dat er een of beide ouders meekomt. In ieder geval stel ik aan het eind van het gesprek voor om met alle informatie in het hoofd naar huis te gaan en er nog eens over na te denken.

Bijles of studiebegeleiding

Officieel is een bijles bedoeld voor inhoudelijk ondersteuning in een bepaald vak. Een leerling komt bijvoorbeeld met vragen over het wiskunde en ik geef uitleg en zonodig oefenmateriaal.

Bij studiebegeleiding gaat het om de studietechnieken die nodig zijn voor het succesvol doorlopen van de opleiding. Bijvoorbeeld vraagt een leerling hoe hij of zij een bepaald proefwerk het best kan voorbereiden. We bespreken dan de tijdsplanning en de aanpak voor de verschillende onderdelen.

Maar aangezien ik vind dat vakinhoud en studietechnieken niet los van elkaar te zien zijn, lopen beide vormen van begeleiding bij mij vaak door elkaar heen. Het kan dus zijn dat we beginnen met een vraag over wiskunde, na aanleiding van de opgave terechtkomen bij het belang van die opgave voor het proefwerk en vervolgens bespreken hoe het proefwerk het best voorbereid kan worden.